Juridiskt bistånd i Polen bra advokat i Polen

internationellt rättshjälp

Letar du efter juridisk rådgivning i Polen? En bra advokat är någon du behöver. Vi är en advokatbyrå som fungerar genom samverkan mellan de bästa advokterna. Vårt huvudmål är kundtillfredsställelse, så vi arbetar över territoriella, kulturella och tekniska gränser.

Det är viktigt att du kontaktar oss om polsk rätt påverkar ditt liv eller arbete på något sätt.

Samarbetet med oss ger dig:

Effektivitet

Flexibilitet

Lägre kostnader

Bra kommunikation

De bästa specialisterna

Mänskligt tillvägagångssätt

juridiska tjänster för FÖRETAGSKUND

Tänker du utöka dina affärer i Polen? Genom att lämna lämpliga fullmakter kan du minimera antalet resor och samtidigt spara mycket tid och pengar. Vår advokatbyrås verksamhet baserar sig på ett permanent eller tillfälligt samarbete för att tillhandahålla juridiska tjänster till utländska kunder.

Skydda dig själv och dina pengar genom att ta hjälp av våra advokater.

JURIDISK HJÄLP TILL SVENSKA FÖRETAGARE

 • Bolagsrätt — nybildning, fusioner (sammanslagningar), delning av bolag, hantering av dokumentation
 • Företrädande inför styrelser i utländska bolag och företag
 • Företrädande av bolag och deras intressen i Polen
 • Försäljning, köp och överlåtelse av andelar
 • Arbetsrättsliga ärenden
 • Upphovsrätt och immateriella rättigheter
 • Internationella betalningar och indrivning

juridiska tjänster för FÖRETAGSKUND

Tänker du utöka dina affärer i Polen? Genom att lämna lämpliga fullmakter kan du minimera antalet resor och samtidigt spara mycket tid och pengar. Vår advokatbyrås verksamhet baserar sig på ett permanent eller tillfälligt samarbete för att tillhandahålla juridiska tjänster till utländska kunder.

Skydda dig själv och dina pengar genom att ta hjälp av våra advokater.

JURIDISK HJÄLP TILL SVENSKA FÖRETAGARE

 • Bolagsrätt — nybildning, fusioner (sammanslagningar), delning av bolag, hantering av dokumentation
 • Företrädande inför styrelser i utländska bolag och företag
 • Företrädande av bolag och deras intressen i Polen
 • Försäljning, köp och överlåtelse av andelar
 • Arbetsrättsliga ärenden
 • Upphovsrätt och immateriella rättigheter
 • Internationella betalningar och indrivning

juridiska tjänster för FÖRETAGSKUND

Bor du i Sverige men behöver juridisk hjälp i Polen? I civilrättsliga förhållanden är det en bra advokat som spelar huvudrollen och kan definitivt hjälpa till i ärendet. Vår advokatbyrå ger dig en ständig kontakt med en expert som ska verka som medlare, tolk och företrädare fram till dess problemet är löst.

Övervinna språkbarriärer med en polsk advokat som känner till gällande lagar och andra författningar i Polen.

JURIDISK HJÄLP I POLEN FÖR MEDBORGARE OCH INVÅNARE I SVERIGE
 • Köp och uthyrning av fastigheter
 • Ärenden på folkbokföringsenheter
 • Anställning och arbetstillstånd
 • Straffrätt och brott
 • Familje- och arvsrätt
 • Polskt medborgarskap
 • Internationell handelsrätt
 • Krav på skadestånd
 • Företrädande inför administrativa myndigheter i hela Polen

juridiska tjänster för FÖRETAGSKUND

Bor du i Sverige men behöver juridisk hjälp i Polen? I civilrättsliga förhållanden är det en bra advokat som spelar huvudrollen och kan definitivt hjälpa till i ärendet. Vår advokatbyrå ger dig en ständig kontakt med en expert som ska verka som medlare, tolk och företrädare fram till dess problemet är löst.

Övervinna språkbarriärer med en polsk advokat som känner till gällande lagar och andra författningar i Polen.

JURIDISK HJÄLP I POLEN FÖR MEDBORGARE OCH INVÅNARE I SVERIGE
 • Köp och uthyrning av fastigheter
 • Ärenden på folkbokföringsenheter
 • Anställning och arbetstillstånd
 • Straffrätt och brott
 • Familje- och arvsrätt
 • Polskt medborgarskap
 • Internationell handelsrätt
 • Krav på skadestånd
 • Företrädande inför administrativa myndigheter i hela Polen

Polska advokatbyrån

Polish Lawyer Association är en advokatbyrå med en global räckvidd som erbjuder juridiska tjänster till Sveriges invånare. Våra kunder uppskattar oss för våra flexibla och ovanliga lösningar. Vi behandlar varje enskilt ärende individuellt, men den inledande proceduren ser alltid ut på samma sätt.

Först lyssnar vi noga.

Sedan bestämmer vi tillsammans vad som är ditt mål.

Vi planerar noga en handlingsstrategi. Vi ger dig en ständig kontakt med en betrodd och erfaren advokat. Vi gillar att vara förberedda för alla situationer och därför analyserar vi alla möjliga scenrier för att identifiera och utesluta eventuella komplikationer.

Vi ser till att vår ovanliga inställning och vår förmåga att se bortom ramen ger omfattande rådgivning som du alltid kan lita på.

Erfarenhet

Lojalitet

Diskretion

Förmåga att lyssna

Skriv till oss

contact

<